Wednesday, 8 February 2012


KASIHNYA BAPABerdasarkan video di atas, senaraikan tiga nilai murni yang sesuai. Kemudian, anda dikehendaki membina tiga ayat berdasarkan nilai murni tersebut.


p/s: Selamat menjawab

No comments:

Post a Comment