Thursday, 2 February 2012

LATIHAN 2 :KATA GANDA

Pilih kata gandaan yang sesuai bagi melengkapkan tiap-tiap butiran berikut.

1)     Beruang sarkas itu ______ mati apabila ditembak oleh pelatihnya dengan
  pistol mainan.
a)    tiba-tiba
b)    pura-pura
c)    cuba-cuba
d)    ikut-ikut

2)     Ke mana sahaja Puteri Aini pergi dia akan ditemani oleh ______nya.
a)    amah-amah
b)    dewi-dewi
c)    pari-pari
d)    dayang-dayang

3)     Kaki ibu ______ kerana terlalu lama duduk bersila.
a)    gatal-gatal
b)    semut-semut
c)    luka-luka
d)    sedu-sedu
**selamat menjawab

No comments:

Post a Comment