Friday, 3 February 2012

LATIHAN 4 : TATABAHASA

Lengkapkan cerita ini dengan perkataan yang sesuai. Isikan setiap
tempat kosong ini dengan satu perkataan sahaja.

Semalam, Salleh telah didenda  _______ gurunya kerana dia
telah melanggar _________ sekolah dengan tidak memakai lencana
sekolah. Sebelum ini, Salleh pernah juga terlupa hendak ____________
lencana sekolah dan dia telah diberi ________ oleh gurunya. Kali ini
dia didenda.

            Guru menyuruh ________  membersihkan bilik darjah. Kemudian,
guru menasihatinya. Guru memberitahu semua murid-murid tentang
pentingnya peraturan itu.


**Selamat menjawab

No comments:

Post a Comment